Main Menu

Obszar Zarządzania

Fundusz Sekurytyzacyjny

Obszar Human Resources

Public Relations

Obszar IT

Zespół

Kontakt

Artykuły prasowe

Na podstawie charakterystycznych danych dla danej firmy/branży, strategii, misji firmy budujemy indywidualny model kompetencyjny dla stanowisk, których dotyczy projekt. Naszym celem przewodnim jest identyfikacja kluczowych dla danego stanowiska kompetencji oraz połączenie ich z wartościami, którymi kieruje się firma.

Przygotowanie, a następnie skuteczne wdrożenie modelu kompetencyjnego umożliwia lepszą identyfikację potrzeb szkoleniowych. Dzięki temu firma oraz osoby nią zarządzające będą posiadały pełną wiedzę w zakresie profili podległych im pracowników, ich wiedzy, umiejętności i postaw.

Model kompetencyjny to narzędzie pomocne również w procesie rekrutacji - wskazuje jednoznacznie jakich kompetencji oczekujemy od zatrudnianej osoby.
Wdrożony model kompetencyjny ułatwia również planowanie ścieżek rozwoju pracowników i stanowi punkt wyjścia do przeprowadzenia ocen okresowych.